Mijn tiende boek is verschenen! Bommeldingen. Stukken over het werk van Marten Toonder is ontstaan uit mijn wekelijkse Bommel-mail, die óók Bommeldingen heet. Lees hier meer over het boek.

In 2012 publiceerde ik mijn eerste boek, Bommel en Bijbel. Dat was een bewerking van de scriptie waarmee ik afstudeerde als neerlandicus aan de Vrije Universiteit. Het schrijven daarvan smaakte naar meer, met een kleine tien jaar later een tiental boeken als resultaat.

Van lang niet al die boeken ben ikzelf officieel de auteur; van meerdere ervan is dat Marten Toonder, van wie ik nog ongeboekstaafd werk verzamelde, bundelde en becommentarieerde, enkele keren in samenwerking met Dick de Boer. Ook stelde ik samen met Hugo Klooster de Bommel literatuurgids samen.

Bommeldingen is weer helemaal mijn eigen boek.

(N.B.: Je kunt op de pagina waar deze knop naar doorlinkt de datum van je voorkeur vermelden in het vak ‘Opmerkingen’.)